Kort oppsummering av prosjektet
”Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk”

Prosjektet Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk er gjennomført i perioden 2014 – 2018.

Prosjektet er utført i tett samarbeid med prosjekteier Nordnorsk landbruksråd ved leder Grete-Liv Olaussen, styringsgruppeleder ved leder Kåre Holand, interimstyreleder Svein Helland, samt i god dialog med Toril Austvik hos Fylkemannen i Nordland.

Hovedmålet for prosjektet Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk har vært å utvikle en merkeordning for nordnorske landbruksprodukter, som igjen skal føre til økt verdiskaping for bøndene i landsdelen.

Prosjektleder:
Anne Karine Statle
mob. 971 27 462  anne.statle@lofotenmat.no,