Kort oppsummering av prosjektet
”Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk”

Overordnet mål med prosjektet er å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk ved å utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet. 

Prosjekteier er Nordnorsk landbruksråd
Prosjektansvarlig er leder av Nordnorsk landbruksråd
Styringsgruppen består av:
Kåre Holand (Bonde, Nordland), leder
Per Clausen (Prosjektleder Art Nor, Troms)
Siri Stabbforsmo (Bonde, Nordland)
Anne May Olli (Bonde, Finnmark)
Odd Arild Finnes (Bioforsk, Troms)

Vara: 
Jan Vidar Olsen (Tine, Troms)
Bjørn Mathisen (Bonde, Troms)
Frode Vik (Nortura Troms)
Grete Liv Olaussen (Bonde, Finnmark/leder for NNLR)

Prosjektleder:
Anne Karine Statle
mob. 971 27 462  anne.statle@lofotenmat.no,

Prosjektet ble startet opp november 2014 og er et treårig prosjekt.

Nordnorsk Landbruksråd møtte Stortingspolitikere

I forrige uke tok styringsgruppa i Nordnorsk Landbruksråd turen til hovedstaden for å møte nordnorske Stortingspolitikere, for å snakke om landbruket i nord. Fokuset for møtet var muligheter og utfordringer i Arktisk Landbruk, og vise verdien av jordbruket som distriktsnæring i landsdelen. Vi synes det var viktig å synliggjøre verdien av et regulert marked, og…

Les mer

Arktisk Landbruk – Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet. Mål for prosjektet: Prosjektet skal utvikle en merkeordning der det stilles krav om opprinnelse og foredling til produktet. Fortrinnene med nordnorske produkter må…

Les mer

Hva er vinneroppskriften?

Tove og Knut Åland på Aalan gård i Vestvågøy var de første vinnerne av Nordnorsk økomatpris. Les om dem og drifta på gården i denne artikkelen.

Les mer

Pris for veldrevet gårdsbruk 2014

Pris for veldrevet gårdsbruk 2014 tildeles Trine, Morten og Ole Martin Bolstad på Furuheim gård i Susendal. Det er tredje gang Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk deles ut.

Les mer