Feltarbeid ferdig for 'Arealrekneskap i utmark' - Stolt Arktisk Bonde