Høstetidspunkt og energikonsentrasjon i grovfôr - Stolt Arktisk Bonde