Den Stolte Arktiske Bonde produserer mat i lyse sommernetter, og nordlig klima gir mindre bitterstoff og mer antioksidanter i frukt, bær og grønnsaker. Lufta og vannet er rent, og bruken av plantevernmidler er minimal. Den arktiske produksjonen skjer med lokale ressurser på spredte enheter med lite smittepress.