Myr er en viktig ressurs i Lofoten - Stolt Arktisk Bonde