Nytt system innført for klassifisering av reinslakt - Stolt Arktisk Bonde