Hvem er vi?

Nordnorsk landbruksråd (NNLR) er en ideell organisasjon bestående av medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke som stiller seg bak avtalen om regionalt samarbeid med faglagene. Vi består dermed av tillitsvalgte representanter fra Troms Bondelag, Nordland Bondelag, Finnmark Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Troms Bonde- og småbrukarlag og Finnmark Bonde- og småbrukarlag, Gartnerhallen, TINE, Nortura, Allskog, Landkreditt og Felleskjøpet Agri. Sekretariatet er plassert hos Troms Bondelag.

Nordnorsk Landbruksråd har til formål gjennom koordinering og samarbeid mellom landbrukets organisasjoner i landsdelen, å fremme nordnorsk landbruk sine interesser og arbeide for ei positiv utvikling.

Styret i Nordnorsk Landbruksråd

Birger Bull

Styremedlem

Troms Bonde- og småbrukarlag
Telefon: 97087998
Epost: birger.bull@bullangus.no

Grete Liv Olaussen

Leder

Finnmark Bondelag
Telefon: 41646168
E-post: greteliv@online.no

Anders Johansen

Styremedlem

TINE
Telefon: 91825743
Epost: anders.johansen@tine.no