Hvem er vi?

Nordnorsk landbruksråd (NNLR) er en ideell organisasjon bestående av medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke som stiller seg bak avtalen om regionalt samarbeid med faglagene. Vi består dermed av tillitsvalgte representanter fra Troms Bondelag, Nordland Bondelag, Finnmark Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Troms Bonde- og småbrukarlag og Finnmark Bonde- og småbrukarlag, Gartnerhallen, TINE, Nortura, Allskog, Norsk Landbruksrådgivning, Landkreditt og Felleskjøpet Agri. Sekretariatet er plassert hos Troms Bondelag.

Nordnorsk Landbruksråd har til formål gjennom koordinering og samarbeid mellom landbrukets organisasjoner i landsdelen, å fremme nordnorsk landbruk sine interesser og arbeide for ei positiv utvikling.

Styret i Nordnorsk Landbruksråd

Else Margrethe Ballo

Styremedlem

Felleskjøpet
Telefon: 90645479
Epost: elsemargretheballo@hotmail.com

Svein Slåtsveen

Styremedlem

Nortura
Telefon: 95021481
Epost: svein.s@online.no

Astrid Tove Olsen

Styremedlem

Nordland Bonde- og småbrukarlag
Telefon: 95279775
Epost: astridtoveolsen@gmail.com

Ståle Nordmo

Nestleder

Nordland Bondelag
Telefon: 476 49 410
E-post: staamo@gmail.com

Anders Johansen

Leder

TINE
Telefon: 91825743
Epost: anders.johansen@tine.no