Ny rapport om bruk av beite til melkekyr i løsdrift - Stolt Arktisk Bonde