Troms har noen av de beste beiteområdene - Stolt Arktisk Bonde