Utviklingsseminar på Tjøtta 22. og 23. oktober - Stolt Arktisk Bonde