Vanskelig klima – ha en plan for arbeidet - Stolt Arktisk Bonde