FoU-møte i Tromsø

Nordnorsk Landbruksråd sin FoU-gruppe hadde tirsdag 1. mars sitt første møte for sesongen. Disse møtene gjennomføres jevnlig for å oppdatere behovet for ny kunnskap fra næringa, til institusjonene som kan produsere dette. Bonde- og småbrukarlagets faste medlem i denne gruppa, Olaug Bergset, var forhindret fra å møte, og som vara møtte Mats Jakobsen. Han er…