Arktisk landbruk – Arktisk lammekongress 2014

Sauenæringen i Nord-Norge opplever en nedgang. Samtidig viser regionale prosjekt som «Det eventyrlige Vesterålslammet» at det er mulig å få til optimisme og positiv utvikling. Med dette som bakgrunn ble initiativet til et felles nordnorsk arrangement, en Arktisk lammekongress, tatt. Arktisk lammekongress 2014 ble arrangert i Tromsø 21.-23. mars 2014 med hele 132 deltakere. Prosjekteier…