Arktisk kvalitet – En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter

Tor J. Johansen, Anne‐Linn Hykkerud, Eivind Uleberg og Jørgen Mølmann som representerer: Divisjon for bioteknologi og plantehelse/Skadedyr og ugras og Divisjon for matproduksjon og samfunn /Frukt og grønt – har nylig utgitt en rapport med de studiene som er gjort på kvalitet på nordnorske produkter sammenlignet med andre geografiske områder: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2494675