Helt på jordet?

En konferanse om jord, mat og muligheter i Finnmark. Dag Jørund Lønning, Helga Pedersen og Han Sylte kommer, kommer du? Målgruppa er alle som er opptatt av jordbruk, jordvern og næringsutvikling i landbruket. Er du under 35, får du reisetilskudd! Tema Jordvern, klimaendringer og Nord-Norges muligheter Matjord og nyskapning Framtidas finnmarkslandbruk I Markedet på Jorda med…