Klimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasoner

Eivind Uleberg og Sigridur Dalmannsdottir ved NIBIO har gitt ut en rapport etter å ha gjort et utredningsarbeid på oppdrag for Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Buskerud, og er tilknyttet prosjektet «Klimatilpasning i landbruket». Rapporten tar utgangspunkt i ulike klimasoner og sammenstiller eksisterende kunnskap om klimaeffekter og deres påvirkning på landbruket innenfor ulike klimasoner.…

Takk for laget!!!

Grete-Liv Olaussen har vært leder i Nordnorsk Landbruksråd siden november 2013 og takket for seg på vår årssamling onsdag 6. februar. Det har vært innholdsrike og interessante år i Nordnorsk Landbruksråd med Grete-Liv i lederposisjonen! Det er derfor ønskelig å sende en hilsen og si takk for samarbeidet, det har vært en glede å jobbe…