Svarbrev fra LMD angående Veterinærinstituttet

Nordnorsk Landbruksråd har i flere år vært engasjert i lokalisering av Veterinærinstituttets obduksjonslokaler og personale. Det har flere ganger vært truet av nedlegging i Tromsø, men nå ser det ut til at landbrukssektoren er sikret tilstedeværelse av kompetansen som Veterinærinstituttet representerer. Det var i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 at Regjeringen sikret finansiering av…