Grovfôr i FOKUS

NLR Nord Norge starter opp med et stort prosjekt i Troms og Finnmark i 2020; Grovfôr i FOKUS – og søker pilotbruk til prosjektet! Driver du med melkekyr, storfekjøtt, geit eller sau i Troms og Finnmark? Ønsker du å øke grovfôravling og -kvalitet, og samtidig redusere kostnadene? Hovedmålet til prosjektet er økt grovfôravling og -kvalitet…