Verdien av Arktisk landbruk presentert for Fylkestinget

Fylkestinget i Troms og Finnmark har denne uka en digital samling for sine delegater, og Nordnorsk Landbruksråd fikk muligheten til å presentere rapporten «Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert næring i Nord-Norge», basert på tall fra 2018. Rapporten er utarbeidet av NIBIO med samarbeidspartnere, på oppdrag fra Nordnorsk Landbruksråd og finansiert av Fylkesmannen i…