Økologisk gjødsling av jordbær -Effekter av temperatur og daglengde

Anne Linn Hykkerud BAKGRUNN Produksjonsmetoden med dyrking av produksjonsklarejordbærplanter under høye plasttunneler er en produksjonsform som har gitt et løft for bærdyrking i nord. Med denne produksjonsformen overvinnes utfordringer som vinteroverlevelse, lite gunstige forhold for blomsterdannelse på høsten og utfordringer med skadegjørere. Sammen med veksten av bærdyrking har også interessen for å dyrke økologisk dukket…