Informasjon om naturbruk

Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

På lenkene nedenfor kan du lese mer om de ulike naturbruksyrkene. Informasjon om de ulike skolene finner du også i oversikten.

Steg for steg inn i næringa

Når du skal starte opp som bonde er det mange valg og registreringer som må ordnes i oppstartsfasen. Det skal på plass både organisasjonsnummer, produsentnummer, kontonummer, momsregistreringer osv. I en oppstartsfase må du også antagelig ha en driftskreditt på plass før pengene begynner å komme inn. Det er mye som må på plass før du…

Details

Offentlig bidrag til finansiering

I landbrukets tilfelle vil bidragene til utbygging av det som kalles tradisjonelt landbruk begrunnes i at den enkelte ikke på egen hånd hadde sett mulighet til å gjennomføre langsiktige investeringer som samfunnet er tjent med. Gjennom Innovasjon Norge kan du søke om midler til investering i tradisjonelt landbruk og andre næringer på gården. Les mer…

Details

Tilskuddsordninger via Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet forvalter en hel del ulike tilskuddsordninger, og på deres hjemmeside finner du en samlet oversikt over tilskuddsordninger du som bonde og næringsutøver kan søke på. Ved å klikke på en tilskuddsordning kommer du til en side der du finner informasjon om ordningen, søknadsskjema og andre relevante dokumenter. Tilskuddsordninger

Details

Samvirkedag på Senja

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad. Bakgrunnen for at Nordnorsk Landbruksråd arrangerer en slik dag er at «Samvirketanken» ikke er like fremtredene hos unge i dag som ser for seg en fremtid i…

Details

Kvinnekonferanse i Bodø

Nordnorsk Landbruksråd inviterer til Kvinnekonferanse i Bodø 18. og 19. oktober – på Nordland Kultursenter. Live Landmark – mental trener og lederutvikler som i 2015 ble kåret til årets motivator – presenterer motivasjonsforedraget «Fra press til prestasjon» Torill Olsen gjester oss med «Scenen er din» , som er et intensivkurs som skal gjøre dere som…

Details

Arktisk landbruk – Nye veier for Arktisk grønnsaksproduksjon

Lokalmat er i skuddet. Etterspørselen og salget av lokalmatprodukter har økt de siste årene. Grønnsaker dyrket i nordlige strøk er kjent som «gode, sprø, saftige og søte». Derfor bør vi dyrke mer. Det skal prosjektet «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» bidra til. Kålrot og gulrot dyrket under midnattssol og i kjølig klima inneholder færre bitterstoffer…

Details

Studietur til Umeå 14.-16. september

TINE inviterer melkeprodusenter og andre interesserte til studietur med fokus på økologisk melkeproduksjon og allsidig fôringsstrategi. I regionen like nord for Umeå finnes tyngden av melkeproduksjon i Nord-Sverige. Ulike politiske virkemidler har bidratt til at to naboland praktiserer ulike fôringsstrategier. På flere bruk i denne regionen praktiseres det et litt mer allsidig fôrregime enn i…

Details

Næringsutvikling på gården

NUG er et opplæringsprogram i entrepenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap Vel og Norsk Landbruksrådgivning og eies av disse. For mer informasjon se oppdateringer på Landbruk Nords Facebookside.

Details

Nortura

Nortura er i kraft av Omsetningsloven tildelt ansvaret for markedsreguleringen for kjøtt og egg.

Details

Tine

TINE Rådgiving og Medlem skal bidra til økt konkurransekraft hos TINE-produsenten samt gjøre det attraktivt å være TINE-medlem.

Details

Felleskjøpet

Felleskjøpet er leverandør til landbruket med over 100 avdelinger og samarbeidende lag over hele landet til å betjene medlemmer/kunder.

Details

Fylkesmannens Landbruksavdeling

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført.

Details

Kommunal Landbruksforvaltning

Landbrukskontorets arbeidsoppgaver er blant annet saksbehandling etter en rekke lover. De viktigste lovene er jordloven, konsesjonsloven og skogbruksloven.

Details

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter.

Details

Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

Norsk Landbruksrådgiving er en paraply- og serviceorganisasjon for 39 rådgivingsenheter med til sammen 25.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet.

Details