Vil du være med på det Nordnorske matlaget?

Nordnorsk Landbruksråd har jobbet med å etablere et opprinnelsesmerke for nordnorsk mat. I løpet av høsten 2019 er målet at selskapet skal stiftes med nordnorske eiere. Målet er at forbrukere enklere skal finne nordnorske produkter laget av og i landsdelen.

Her finner du brosjyre, forretningsplan og oppsummering av innledende prosjektfase.

Prosjektrapport 2018

Brosjyre Nordnorsk matmerke

Nordnorsk matmerke presentasjon

Prosjektleder:
Anne Karine Statle
mob. 971 27 462  anne.statle@lofotenmat.no,

Interimstyreleder:

Svein Helland

mob. 90886111