Hurtigruteseminaret 2019

Hurtigruteseminaret går på land ! Til glede for noen og skuffelse for andre. Hurtigruta har dessverre valgt å prioritere cruiseturister foran oss lokale og har ikke  ledige lugarer til oss når vi ønsker. Dette gjør at vi må legge arrangementet på land.  Stedet blir Scandic Havet i Bodø og datoene er 25. og 26. november…

Pass på sauene

Ettertraktede fjell og naturopplevelser lokker stadig flere ut i turskoene. I mange områder treffer man på beitende sau og da gjelder det at man tar noen enkle hensyn. Siden de bruker mange av de samme arealene har Lofoten Matpark og Destinasjon Lofoten utarbeidet en humoristisk informasjonsvideo for å informere turgåere i områder med ulike interesser…

Svarbrev fra LMD angående Veterinærinstituttet

Nordnorsk Landbruksråd har i flere år vært engasjert i lokalisering av Veterinærinstituttets obduksjonslokaler og personale. Det har flere ganger vært truet av nedlegging i Tromsø, men nå ser det ut til at landbrukssektoren er sikret tilstedeværelse av kompetansen som Veterinærinstituttet representerer. Det var i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 at Regjeringen sikret finansiering av…

Nordnorsk Matmerke

Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk: et utviklings- og innovasjonsprosjekt for landbruksnæringa i Nord-Norge. Prosjektet er gjennomført i perioden 2014-2018, og sluttrapporten er nå klar, og kan sees her: Rapport_2018_ORG Som en videreføring av arbeidet som er gjort, er det innvilget 300 000 kr til etablering av «Nordnorsk opprinnelsesmerking». Dette prosjektet har fått en…

Vegetasjon og beite ved Gjømmervatnet, Kvalnes og Godøynes

NIBIO har kartlagt vegetasjonen på tre ulike lokaliteter i Bodø kommune, til sammen 41,2 km2. Hensikten med vegetasjonskartleggingen er å framskaffe informasjon for bruk i planlegging av beitebruk og landskapsskjøtsel. Kartlegginga er utført på oppdrag fra Bodø kommune. Prosjektet inngår i NIBIO sitt nasjonale program for vegetasjonskartlegging i utmark der oppdragsgiver prioriterer kartleggingsområde og bidrar…

Klimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasoner

Eivind Uleberg og Sigridur Dalmannsdottir ved NIBIO har gitt ut en rapport etter å ha gjort et utredningsarbeid på oppdrag for Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Buskerud, og er tilknyttet prosjektet «Klimatilpasning i landbruket». Rapporten tar utgangspunkt i ulike klimasoner og sammenstiller eksisterende kunnskap om klimaeffekter og deres påvirkning på landbruket innenfor ulike klimasoner.…