Vårmøter sau

Arktisk kompetansesenter sau arrangerer temamøter med følgende program – se også vedlegg: Invitasjon til vårmøter sau 2021 Onsdag 07.04.2021 – klokka 19:00-21:00 – Såvarer, emballering og konservering av grovfôr.  Ragnhild Renna- Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge: Arter og sorter i eng og beite.  Ole Schjei- Felleskjøpet: Emballering og konservering av grovfôr, muligheter for redusert plastbruk.…

Fotokonkurranse!!

Nå kan du vinne et gavekort 5000 kroner for beste innsendte bilde! Nordnorsk Landbruksråd er veldig fornøyd med at så mange publiserer bilder med #stoltarktiskbonde – utrolig mange fantastiske motiver! Nå ønsker vi gjerne å premiere ett bilde som virkelig får frem vinterstemninga i landbruket, og håper dere kan sende inn bilder som kan bedømmes…

NeXTim – utvikling av timoteisorter

Prosjektleder Odd-Arne Rognli ved NMBU har med seg forskere fra NMBU, Graminor, NIBIO og Norsk Regnesentral for å nå målet om å utvikle nye sorter som er tilpasset nordlig klima, med raske endringer i temperatur og nedbør. Prosjektleder har skrevet en oppsummering av arbeidet i prosjektet så langt: Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for…

Karbonlagring i jord

Med økt fokus på landbrukets klimamål, har det vært etterspurt hvordan man jobber med tanke på karbonlagring, for å innlemme dette i et klimaregnskap. NIBIO har gjennomført et prosjekt «Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i landbruksjord» – den rapporten kan du lese her: Rapport økt karbonbinding Styret for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen ga i 2018…

Nordnorsk Landbruksseminar

For 19. gang arrangeres Hurtigruteseminaret, nå under ny tittel: «Nordnorsk Landbruksseminar». I fjor ble seminaret flyttet på land og i år kjøres det digitalt. Ingen skal si at nordnorsk landbruk ikke er tilpasningsdyktig! Digital plattform medfører en noe annen ruteplan enn tidligere, så programmet blir fordelt over tre dager. Sett av to timer 24., 25.…

Avling og kvalitet på langvarig eng

Næringa, gjennom Nordnorsk Landbruksråd ønsker å styrke innsatsen, relevansen og samarbeidet innfor forskning og utvikling av Arktisk natur- og landbruk. Nordnorsk Landbruksråd støtter derfor prosjektet: Longtermgras (2016-2020) Målet med prosjektet var å øke avlingsmengden og forbedre fôrkvaliteten i langvarig eng på en miljømessig og kostnadseffektiv måte. Et delmål var å utvikle arts- og sortsblandinger av…

Eline Kristoffersen i fjøset på Andøya

Verdifulle damer i Nordland

Nordland Bondelag har laget en serie med presentasjoner av kvinnelige bønder i Nordland. I artikkelserien møter vi damer som presenterer egen drift, og landbrukets verdiskaping i kommunen gården ligger i. Artikkelseriens faktagrunnlag om verdiskaping og sysselsetting er hentet fra NIBIOs rapport, som vi har presentert her tidligere, og omhandler samme tema som artikkelserien om midtukebønder…

Nobæææmbeeer – fagmøter sau

Arktisk kompetansesenter for sau arrangerer fagmøteserie i november, og følgende informasjon er sendt ut til alle sauebønder i Nord-Norge: Vi kan nå meddele at programmet for Noobæææmbeeer er såpass ferdig at vi kan sende det ut. Link til arrangementet ligger på nettsiden vår her: Program og påmelding Nortura skal bistå med markedsføring og dette annonseres til…