Samvirkedag på Senja

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad. Bakgrunnen for at Nordnorsk Landbruksråd arrangerer en slik dag er at «Samvirketanken» ikke er like fremtredene hos unge i dag som ser for seg en fremtid i…

Mat og Landbruk 2020

10 år – 10 sesonger – 10 avlinger Hva vil det kommende tiåret kreve av norsk landbruk og matindustri? Hvilke ambisjoner og løsninger har næringa selv? Og hva er egentlig bærekraftig matproduksjon når vi tar utgangspunkt i norske forhold? Dette er spørsmålene Norsk Landbrukssamvirke skal utforske tirsdag 14. januar på årets viktigste møteplass for mat…

Velkommen til Nordnorsk geitkongress 2019

Geitkongressen blir arrangert på Scandic Grand Tromsø 19. og 20. november. Programmet er fylt med dagsaktuelle temaer som melkekvalitet og grovfôr. Det vil bli presentert spennende nye fôringsforsøk med norske råvarer, og bærekraft ved bruk av beite som ressurs. Nord Norsk Geitkongress 2019 er arrangert av Felleskjøpet og TINE, i samarbeid med Troms Landbruksfaglige Senter,…

FoU-verksted i Tromsø

Nordnorsk Landbruksråds prosjekt «Et Arktisk kompetanselandbruk» gjennomførte et innspillseminar i Tromsø 7. – 8. oktober. Fristen for innspill Landbruksdirektoratet er 1. oktober, men vi fikk utsatt fristen til 8. oktober. Hensikten var få fram gode ideer og forslag til kunnskapsretta tiltak som kan videreutvikle det arktiske landbruk. Det er viktig å få fram tiltak som…

Hurtigruteseminaret 2019

Hurtigruteseminaret går på land ! Til glede for noen og skuffelse for andre. Hurtigruta har dessverre valgt å prioritere cruiseturister foran oss lokale og har ikke  ledige lugarer til oss når vi ønsker. Dette gjør at vi må legge arrangementet på land.  Stedet blir Scandic Havet i Bodø og datoene er 25. og 26. november…

Pass på sauene

Ettertraktede fjell og naturopplevelser lokker stadig flere ut i turskoene. I mange områder treffer man på beitende sau og da gjelder det at man tar noen enkle hensyn. Siden de bruker mange av de samme arealene har Lofoten Matpark og Destinasjon Lofoten utarbeidet en humoristisk informasjonsvideo for å informere turgåere i områder med ulike interesser…

Svarbrev fra LMD angående Veterinærinstituttet

Nordnorsk Landbruksråd har i flere år vært engasjert i lokalisering av Veterinærinstituttets obduksjonslokaler og personale. Det har flere ganger vært truet av nedlegging i Tromsø, men nå ser det ut til at landbrukssektoren er sikret tilstedeværelse av kompetansen som Veterinærinstituttet representerer. Det var i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 at Regjeringen sikret finansiering av…

Nordnorsk Matmerke

Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk: et utviklings- og innovasjonsprosjekt for landbruksnæringa i Nord-Norge. Prosjektet er gjennomført i perioden 2014-2018, og sluttrapporten er nå klar, og kan sees her: Rapport_2018_ORG Som en videreføring av arbeidet som er gjort, er det innvilget 300 000 kr til etablering av «Nordnorsk opprinnelsesmerking». Dette prosjektet har fått en…