Rødbeter i Nord

I fagtidsskriftet Gartneryrket nr 3/202 har forsker Anne Linn Hykkerud ved NIBIO Holt fått publisert en artikkel om rødbetedyrking i Nord-Norge. Det har vært gjort flere forsøk, og med fokus på stokkløping, som har vært et problem. Dette viste seg å ikke være en sentral problematikk, i dagens klima. Les hele artikkelen her: Artikkel gartneryrket

Grovfôr i FOKUS

NLR Nord Norge starter opp med et stort prosjekt i Troms og Finnmark i 2020; Grovfôr i FOKUS – og søker pilotbruk til prosjektet! Driver du med melkekyr, storfekjøtt, geit eller sau i Troms og Finnmark? Ønsker du å øke grovfôravling og -kvalitet, og samtidig redusere kostnadene? Hovedmålet til prosjektet er økt grovfôravling og -kvalitet…

Bærekraftig proteinproduksjon – teknologiutfordringer og innovative produkter

Nytt år og nye muligheter! Meld deg på seminar og workshop «Bærekraftig proteinproduksjon – teknologiutfordringer og innovative produkter». Påmelding innen 14. januar. Seminaret og workshopen er for deg som jobber eller forsker på blågrønne næringer. Nyhet: Små næringsaktører kan få dekket hotelloppholdet. Klikk her for –  Program og påmelding Tid og sted: 28.- 29. januar…

Timotei for nordlige strøk

Som en del av prosjektet «Et Arktisk kompetanselandbruk», som Nordnorsk Landbruksråd fikk tilsagn på i 2014, er det nå publisert en informasjonsfilm om grovfôr. NIBIO på Holt står for produksjonen og forskninga, og en stor takk til dem. Hovedmålet for prosjektet er helhetlig og koordinert innsats på FoU og kompetanse for å øke inntekter og…

Samvirkedag på Senja

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad. Bakgrunnen for at Nordnorsk Landbruksråd arrangerer en slik dag er at «Samvirketanken» ikke er like fremtredene hos unge i dag som ser for seg en fremtid i…

Mat og Landbruk 2020

10 år – 10 sesonger – 10 avlinger Hva vil det kommende tiåret kreve av norsk landbruk og matindustri? Hvilke ambisjoner og løsninger har næringa selv? Og hva er egentlig bærekraftig matproduksjon når vi tar utgangspunkt i norske forhold? Dette er spørsmålene Norsk Landbrukssamvirke skal utforske tirsdag 14. januar på årets viktigste møteplass for mat…

Velkommen til Nordnorsk geitkongress 2019

Geitkongressen blir arrangert på Scandic Grand Tromsø 19. og 20. november. Programmet er fylt med dagsaktuelle temaer som melkekvalitet og grovfôr. Det vil bli presentert spennende nye fôringsforsøk med norske råvarer, og bærekraft ved bruk av beite som ressurs. Nord Norsk Geitkongress 2019 er arrangert av Felleskjøpet og TINE, i samarbeid med Troms Landbruksfaglige Senter,…

FoU-verksted i Tromsø

Nordnorsk Landbruksråds prosjekt «Et Arktisk kompetanselandbruk» gjennomførte et innspillseminar i Tromsø 7. – 8. oktober. Fristen for innspill Landbruksdirektoratet er 1. oktober, men vi fikk utsatt fristen til 8. oktober. Hensikten var få fram gode ideer og forslag til kunnskapsretta tiltak som kan videreutvikle det arktiske landbruk. Det er viktig å få fram tiltak som…

Hurtigruteseminaret 2019

Hurtigruteseminaret går på land ! Til glede for noen og skuffelse for andre. Hurtigruta har dessverre valgt å prioritere cruiseturister foran oss lokale og har ikke  ledige lugarer til oss når vi ønsker. Dette gjør at vi må legge arrangementet på land.  Stedet blir Scandic Havet i Bodø og datoene er 25. og 26. november…