Nordnorsk Landbruksseminar

For 19. gang arrangeres Hurtigruteseminaret, nå under ny tittel: «Nordnorsk Landbruksseminar». I fjor ble seminaret flyttet på land og i år kjøres det digitalt. Ingen skal si at nordnorsk landbruk ikke er tilpasningsdyktig! Digital plattform medfører en noe annen ruteplan enn tidligere, så programmet blir fordelt over tre dager. Sett av to timer 24., 25.…

Avling og kvalitet på langvarig eng

Næringa, gjennom Nordnorsk Landbruksråd ønsker å styrke innsatsen, relevansen og samarbeidet innfor forskning og utvikling av Arktisk natur- og landbruk. Nordnorsk Landbruksråd støtter derfor prosjektet: Longtermgras (2016-2020) Målet med prosjektet var å øke avlingsmengden og forbedre fôrkvaliteten i langvarig eng på en miljømessig og kostnadseffektiv måte. Et delmål var å utvikle arts- og sortsblandinger av…

Eline Kristoffersen i fjøset på Andøya

Verdifulle damer i Nordland

Nordland Bondelag har laget en serie med presentasjoner av kvinnelige bønder i Nordland. I artikkelserien møter vi damer som presenterer egen drift, og landbrukets verdiskaping i kommunen gården ligger i. Artikkelseriens faktagrunnlag om verdiskaping og sysselsetting er hentet fra NIBIOs rapport, som vi har presentert her tidligere, og omhandler samme tema som artikkelserien om midtukebønder…

Nobæææmbeeer – fagmøter sau

Arktisk kompetansesenter for sau arrangerer fagmøteserie i november, og følgende informasjon er sendt ut til alle sauebønder i Nord-Norge: Vi kan nå meddele at programmet for Noobæææmbeeer er såpass ferdig at vi kan sende det ut. Link til arrangementet ligger på nettsiden vår her: Program og påmelding Nortura skal bistå med markedsføring og dette annonseres til…

Verdien av Arktisk landbruk presentert for Fylkestinget

Fylkestinget i Troms og Finnmark har denne uka en digital samling for sine delegater, og Nordnorsk Landbruksråd fikk muligheten til å presentere rapporten «Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert næring i Nord-Norge», basert på tall fra 2018. Rapporten er utarbeidet av NIBIO med samarbeidspartnere, på oppdrag fra Nordnorsk Landbruksråd og finansiert av Fylkesmannen i…

Verdiskaping i nordnorske kommuner

Rapporten «Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge» som vi tidligere har presentert her, blir også promotert på hjemmesidene til Bondelaget. Troms og Finnmark Bondelag har startet en serie med artikler der en bonde representerer sin kommune, og viser verdiskapingen på sin egen gård. Andreas Larsen var første representant – han driver…

Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon

Lønnsomheten i norsk landbruk er utfordra av høye og stadig stigende grovfôrkostnader. Prisen per fôrenhet grovfôr er på mange bruk høyere enn for innkjøpt kraftfôr, og investeringar i maskiner, teknisk utstyr og infrastruktur utgjør store kostnader. Det er derfor ønskelig med kunnskap om hvordan man kan produsere grovfôret mer kostnadseffektiv, og det er utredet i…

Nytt prosjekt viser verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge

Norsk Institutt for Bioøkoøkonomi (NIBIO) og Østlandsforskning (ØF) har på oppdrag fra Nordnorsk Landbruksråd utarbeidet en ny rapport som som beskriver utviklingen i landbruket i Nord-Norge. Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark har finansiert dette arbeidet. Rapporten er fremlagt og ligger tilgjengelig på nettsiden til NIBIO: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2663880 Rapporten er basert på tall fra 2018. Landbruket…