Økologisk gjødsling av jordbær -Effekter av temperatur og daglengde

Anne Linn Hykkerud BAKGRUNN Produksjonsmetoden med dyrking av produksjonsklarejordbærplanter under høye plasttunneler er en produksjonsform som har gitt et løft for bærdyrking i nord. Med denne produksjonsformen overvinnes utfordringer som vinteroverlevelse, lite gunstige forhold for blomsterdannelse på høsten og utfordringer med skadegjørere. Sammen med veksten av bærdyrking har også interessen for å dyrke økologisk dukket…

Kurs om solenergi i landbruket

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Lurer du på om solceller har noe ‘for seg’ nord i landet? Meld deg på digitalt kurs om solenergi i landbruket! Her får du bl.a. en introduksjon til solenergiteknologi (hovedkomponentene i et solcellesystem), dimensjonering, støtteordninger og andre rammevilkår, og relevante faktorer i forhold til lønnsomhet. NB! Kurset går…

Vårmøter sau

Arktisk kompetansesenter sau arrangerer temamøter med følgende program – se også vedlegg: Invitasjon til vårmøter sau 2021 Onsdag 07.04.2021 – klokka 19:00-21:00 – Såvarer, emballering og konservering av grovfôr.  Ragnhild Renna- Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge: Arter og sorter i eng og beite.  Ole Schjei- Felleskjøpet: Emballering og konservering av grovfôr, muligheter for redusert plastbruk.…

Fotokonkurranse!!

Nå kan du vinne et gavekort 5000 kroner for beste innsendte bilde! Nordnorsk Landbruksråd er veldig fornøyd med at så mange publiserer bilder med #stoltarktiskbonde – utrolig mange fantastiske motiver! Nå ønsker vi gjerne å premiere ett bilde som virkelig får frem vinterstemninga i landbruket, og håper dere kan sende inn bilder som kan bedømmes…

NeXTim – utvikling av timoteisorter

Prosjektleder Odd-Arne Rognli ved NMBU har med seg forskere fra NMBU, Graminor, NIBIO og Norsk Regnesentral for å nå målet om å utvikle nye sorter som er tilpasset nordlig klima, med raske endringer i temperatur og nedbør. Prosjektleder har skrevet en oppsummering av arbeidet i prosjektet så langt: Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for…

Karbonlagring i jord

Med økt fokus på landbrukets klimamål, har det vært etterspurt hvordan man jobber med tanke på karbonlagring, for å innlemme dette i et klimaregnskap. NIBIO har gjennomført et prosjekt «Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i landbruksjord» – den rapporten kan du lese her: Rapport økt karbonbinding Styret for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen ga i 2018…

Nordnorsk Landbruksseminar

For 19. gang arrangeres Hurtigruteseminaret, nå under ny tittel: «Nordnorsk Landbruksseminar». I fjor ble seminaret flyttet på land og i år kjøres det digitalt. Ingen skal si at nordnorsk landbruk ikke er tilpasningsdyktig! Digital plattform medfører en noe annen ruteplan enn tidligere, så programmet blir fordelt over tre dager. Sett av to timer 24., 25.…

Helt på jordet?

En konferanse om jord, mat og muligheter i Finnmark. Dag Jørund Lønning, Helga Pedersen og Han Sylte kommer, kommer du? Målgruppa er alle som er opptatt av jordbruk, jordvern og næringsutvikling i landbruket. Er du under 35, får du reisetilskudd! Tema Jordvern, klimaendringer og Nord-Norges muligheter Matjord og nyskapning Framtidas finnmarkslandbruk I Markedet på Jorda med…