Helt på jordet?

En konferanse om jord, mat og muligheter i Finnmark. Dag Jørund Lønning, Helga Pedersen og Han Sylte kommer, kommer du? Målgruppa er alle som er opptatt av jordbruk, jordvern og næringsutvikling i landbruket. Er du under 35, får du reisetilskudd! Tema Jordvern, klimaendringer og Nord-Norges muligheter Matjord og nyskapning Framtidas finnmarkslandbruk I Markedet på Jorda med…

Nordnorsk Landbruksråd møtte Stortingspolitikere

I forrige uke tok styringsgruppa i Nordnorsk Landbruksråd turen til hovedstaden for å møte nordnorske Stortingspolitikere, for å snakke om landbruket i nord. Fokuset for møtet var muligheter og utfordringer i Arktisk Landbruk, og vise verdien av jordbruket som distriktsnæring i landsdelen. Vi synes det var viktig å synliggjøre verdien av et regulert marked, og…

Arktisk Landbruksting

Tirsdag 7. februar arrangerte Nordnorsk Landbruksråd Arktisk Landbruksting i Bodø, og det var godt oppmøte fra næringa, forvaltninga og landbrukets organisasjoner. Over 100 personer var møtt opp for å høre om prosjekter som har blitt gjennomført med økonomisk støtte fra Arktiske midler, og arrangementet ble åpnet av Berit Nergård Nyre, som har ledet styret for…

Møte med stortingspolitikere

16. november møtte representanter fra Nordnorsk Landbruksråd til et dialogmøte med stortingsrepresentanter fra de tre nordligste fylkene på Grand Hotell i hovedstaden. Temaet for møtet var: Verdiskapning i Arktisk landbruk  Klimautfordringer og grønt landbruk Ny landbruksmelding Økonomi i Arktisk landbruk Andre viktige tema som ble diskutert var viktigheten av importvernet, som selvfølgelig inngår i både…

Arktisk kjekjøtt

Geit og kje har en sentral plass i det Nordnorske landbruket. Senja videregående skole ved Troms landbruksfaglige senter har gjennom dette prosjektet ønsket å se på mulighetene for å utnytte kje som en ressurs i det arktiske landbruket. Målet for prosjektet har vært å få til en kvalitetsproduksjon av større kje fra beite idet arktiske…

Studietur til Umeå 14.-16. september

TINE inviterer melkeprodusenter og andre interesserte til studietur med fokus på økologisk melkeproduksjon og allsidig fôringsstrategi. I regionen like nord for Umeå finnes tyngden av melkeproduksjon i Nord-Sverige. Ulike politiske virkemidler har bidratt til at to naboland praktiserer ulike fôringsstrategier. På flere bruk i denne regionen praktiseres det et litt mer allsidig fôrregime enn i…