Vårmøter sau

Arktisk kompetansesenter sau arrangerer temamøter med følgende program – se også vedlegg: Invitasjon til vårmøter sau 2021 Onsdag 07.04.2021 – klokka 19:00-21:00 – Såvarer, emballering og konservering av grovfôr.  Ragnhild Renna- Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge: Arter og sorter i eng og beite.  Ole Schjei- Felleskjøpet: Emballering og konservering av grovfôr, muligheter for redusert plastbruk.…

Fotokonkurranse!!

Nå kan du vinne et gavekort 5000 kroner for beste innsendte bilde! Nordnorsk Landbruksråd er veldig fornøyd med at så mange publiserer bilder med #stoltarktiskbonde – utrolig mange fantastiske motiver! Nå ønsker vi gjerne å premiere ett bilde som virkelig får frem vinterstemninga i landbruket, og håper dere kan sende inn bilder som kan bedømmes…

NeXTim – utvikling av timoteisorter

Prosjektleder Odd-Arne Rognli ved NMBU har med seg forskere fra NMBU, Graminor, NIBIO og Norsk Regnesentral for å nå målet om å utvikle nye sorter som er tilpasset nordlig klima, med raske endringer i temperatur og nedbør. Prosjektleder har skrevet en oppsummering av arbeidet i prosjektet så langt: Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for…

Karbonlagring i jord

Med økt fokus på landbrukets klimamål, har det vært etterspurt hvordan man jobber med tanke på karbonlagring, for å innlemme dette i et klimaregnskap. NIBIO har gjennomført et prosjekt «Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i landbruksjord» – den rapporten kan du lese her: Rapport økt karbonbinding Styret for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen ga i 2018…

Nordnorsk Landbruksseminar

For 19. gang arrangeres Hurtigruteseminaret, nå under ny tittel: «Nordnorsk Landbruksseminar». I fjor ble seminaret flyttet på land og i år kjøres det digitalt. Ingen skal si at nordnorsk landbruk ikke er tilpasningsdyktig! Digital plattform medfører en noe annen ruteplan enn tidligere, så programmet blir fordelt over tre dager. Sett av to timer 24., 25.…

Helt på jordet?

En konferanse om jord, mat og muligheter i Finnmark. Dag Jørund Lønning, Helga Pedersen og Han Sylte kommer, kommer du? Målgruppa er alle som er opptatt av jordbruk, jordvern og næringsutvikling i landbruket. Er du under 35, får du reisetilskudd! Tema Jordvern, klimaendringer og Nord-Norges muligheter Matjord og nyskapning Framtidas finnmarkslandbruk I Markedet på Jorda med…

Nordnorsk Landbruksråd møtte Stortingspolitikere

I forrige uke tok styringsgruppa i Nordnorsk Landbruksråd turen til hovedstaden for å møte nordnorske Stortingspolitikere, for å snakke om landbruket i nord. Fokuset for møtet var muligheter og utfordringer i Arktisk Landbruk, og vise verdien av jordbruket som distriktsnæring i landsdelen. Vi synes det var viktig å synliggjøre verdien av et regulert marked, og…

Arktisk Landbruksting

Tirsdag 7. februar arrangerte Nordnorsk Landbruksråd Arktisk Landbruksting i Bodø, og det var godt oppmøte fra næringa, forvaltninga og landbrukets organisasjoner. Over 100 personer var møtt opp for å høre om prosjekter som har blitt gjennomført med økonomisk støtte fra Arktiske midler, og arrangementet ble åpnet av Berit Nergård Nyre, som har ledet styret for…

Møte med stortingspolitikere

16. november møtte representanter fra Nordnorsk Landbruksråd til et dialogmøte med stortingsrepresentanter fra de tre nordligste fylkene på Grand Hotell i hovedstaden. Temaet for møtet var: Verdiskapning i Arktisk landbruk  Klimautfordringer og grønt landbruk Ny landbruksmelding Økonomi i Arktisk landbruk Andre viktige tema som ble diskutert var viktigheten av importvernet, som selvfølgelig inngår i både…