Informasjon om samfunn

Landbruk har stor samfunnsmessige betydningen i hele landet, både når det gjelder bosetting, sysselsetting, samisk kultur og av sikkerhetspolitiske grunner.

Grovfôr i FOKUS

NLR Nord Norge starter opp med et stort prosjekt i Troms og Finnmark i 2020; Grovfôr i FOKUS – og søker pilotbruk til prosjektet! Driver du med melkekyr, storfekjøtt, geit eller sau i Troms og Finnmark? Ønsker du å øke grovfôravling og -kvalitet, og samtidig redusere kostnadene? Hovedmålet til prosjektet er økt grovfôravling og -kvalitet…

Details

Gårdsdriv-ordninga

Passer reiseliv og lokalmat for deg og din gård? Studietur 18-20.mars 2018 Fylkesmannen i Troms inviterer deg med på studietur for å besøke 6 gårder i Vesterålen. De 6 gårdene har i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland laget et opplegg som heter Gårdsdriv. På Gårdsdriv besøker man 6 ulike gårder som har et tilbud innen…

Details

Innføringskurs i ysting

Dato: 19. – 23. mars 2018 Oppmøte kl 17:00. Hjemreise fredag morgen. Sted: Aaland Gård, Lofoten Målgruppe: Produsenter som tenker å starte og bygge opp eget gårdsysteri Pris: kr 4 500,- inkl lunsj og pausemat. Påmelding her: https://nibio.pameldingssystem.no/innforingskurs-i-ysting Påmeldingsfrist: 5.mars Arrangør: Kompetansenettverket for lokalmat i nord Antall: 9 deltakere Praktisk informasjon: Kursdeltakerne må sørge for…

Details

Nordnorsk Landbruksråd møtte Stortingspolitikere

I forrige uke tok styringsgruppa i Nordnorsk Landbruksråd turen til hovedstaden for å møte nordnorske Stortingspolitikere, for å snakke om landbruket i nord. Fokuset for møtet var muligheter og utfordringer i Arktisk Landbruk, og vise verdien av jordbruket som distriktsnæring i landsdelen. Vi synes det var viktig å synliggjøre verdien av et regulert marked, og…

Details

Nordnorsk Økomatpris 2017

Formålet med prisen er å sette fokus på økologisk mat og hedre en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen. Les mer om utdelingen av årets pris på nettsiden til Fylkesmannen i Troms: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/Er-du-spent-pa-hvem-som-far-Nordnorsk-okomatpris-2017/        

Details

Kurshøsten 2017 fra Kompetansenettverket for lokalmat i nord

les mer om kurset ved å trykke på linken August Plukk vilt, 9.-10. august i Tromsø, kurslærer er Marit Sundt, påmelding til troms@bondensmarked.no Kjøttforedling for nybegynnere, 25.-26. august på Dønna, kurslærer er Tommy Solvang, påmelding til dag@trekalver.no Utematkurs, 29. august på Fauske, kurslærer er Hege Ruud, påmelding til hegekristinruud@gmail.com   September Markedskurs i Alta, 13-14.…

Details

Troms: Mulighetenes landbruk

En ny rapport fra AgriAnalyse tar for seg utviklingstrekk i jordbruket i Troms, og det pekes på flaskehalser som må åpnes for å snu negative trender. Disse er eiendomsstrukturen, med mye leiejord, og manglende oppfølging av driveplikten. Videre er det vanskelig å skaffe investeringsmidler, spesielt for små og middels store bruk. Virkemidlene i jordbrukspolitikken bør også i større grad sikre at mindre bruk…

Details

Stortingets ambisjoner for norsk matproduksjon

Natten før jordbruket leverte sitt krav i årets jordbruksforhandlinger i forrige uke vedtok Stortinget Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Med denne jordbruksmeldingen har Stortinget slått fast at man skal redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper for å øke rekrutteringa til næringa. I dag ligger inntekten på knappe 200000…

Details

Referat fra Rådsmøte i Bodø 22. november

Styringsgruppa med leder Grete-Liv Olaussen, medlemmene Anders Johansen og Marielle De Roos fortsetter frem til neste valg som vil finne sted på Rådsmøte 8. februar i Bodø.

Julehilsen fra Elise i Storvika

Lukk opp din hjertedør! Vi går et nytt år i møte. 2016 har vært fylt med mange utfordringer. Det har vært både gøy og slitsomt. Det kreves godt fokus når man skal bygge fjøs mens man er i full produksjon og samtidig holde skuta M/S familie på sånn høvelig stø kurs. Den allsidige En Bonde…

Details

Nye potetsorter for arktisk potetproduksjon

Gjennom mange år har potetprodusent Olav Grundnes sammen med Graminor, Landbruk Nord og Tromspotet, arbeidet for å få fram nye potetsorter for arktisk potetproduksjon. Fra 2013 har arbeidet også fått støtte fra midlene til utvikling av arktisk landbruk. Formål med prosjektet er å finne nye potetsorter for arktisk potetproduksjon. Delmål Videreføre utvalgsarbeid i foredlingssorter på…

Details

Årets Circumpolar Agricultural Conference er den 9. i rekken

Konferansen holdes hvert 3. år og årets konferanse ble avholdt i Reykjavik 6.-8. oktober. Ca 100 deltakere fra land i det cirkumpolare området deltok både som foredragsholdere og deltakere. Foredragsholderne kom fra Yokon, Saskatchewan og Newfoundland i Canada, Alaska, Island, Norge, Finland og Russland. Alle har jordbruksproduksjon i arktiske strøk og har mange felles muligheter,…

Details

Nordnorsk Landbruksråd på CAC 2016 i Reykjavik

6.- 8. oktober deltok Nordnorsk Landbruksråd på Circumpolar Agricultural Conference på Island – med representantene Grete-Liv Olaussen og Anne-Karine Statle. Henholdsvis leder i Landbruksrådet og prosjektleder for «Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk» For å se hele presentasjonen trykk på linken under: arctic-brand-promoting-arctic-food-from-northern-norway Hovedtema for konferansen var hvordan lokal matproduksjon kan medvirke til utvikling…

Details

Stress og velferd hos rein

Reinsdyr er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, sortering og merking som svært stressende. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått midler til et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og sammenlikne med nytt mekanisk system for veiing, fiksering og sortering. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan…

Details

Samisk matutviklingsseminar

I et samarbeid mellom Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter og SlowFood Sápmi ble det arrangert samisk matutviklingsseminar i Tromsø høsten 2015. Med deltakere fra reinslakterier og foredlere av reinkjøtt i Nordland og Troms, og andre næringsdrivende med interesse for samiske mattradisjoner, ble det blant annet diskutert hvorvidt det svenske kvalitetsmerket «Renlycka» skal tilpasses norske…

Details

Et felles løft i Arktisk landbruk

Prosjektet eies av Nordnorsk Landbruksråd og har som mål å skape god informasjon og gode informasjonskanaler der man får formidlet begrepet og innholdet i Arktisk Landbruk. Informasjon og informasjonskanaler er en viktig premiss for å lykkes i satsingen med Arktisk landbruk. Prosjektet har hatt tre hovedaktiviteter: Etablering av Arktisk landbruk på nett. Markedsføring av Arktisk…

Details

Nytt system innført for klassifisering av reinslakt

Kalkyleskjæring av rein For gris og storfe har det i mange år vært et system for vurdering og klassifisering av kvaliteten på slakt. Dette systemet vurderer både fettprosent og kjøttfylde, og vurderes etter fastsatte krav. Samme system er nå innført for reinkjøtt. Etter at klassifiseringssystemet EUROP er tatt i bruk i alle slakterier, skal Animalia…

Details

Arktisk mat fra Nortura

Formål med prosjektet var å etablere en levedyktig varestrøm for arktiske kjøtt og kjøttprodukter. Nortura ønsker å satse på Thulefjord som et arktisk merke for å løfte frem de nord – norske matkvaliteter og tradisjoner som finnes i regionen. All denne satsingen skal ha utgangspunkt i nordnorske råvarer. I løpet prosjektperioden ble det utviklet og…

Details

Kvinnekonferanse i Bodø

Nordnorsk Landbruksråd inviterer til Kvinnekonferanse i Bodø 18. og 19. oktober – på Nordland Kultursenter. Live Landmark – mental trener og lederutvikler som i 2015 ble kåret til årets motivator – presenterer motivasjonsforedraget «Fra press til prestasjon» Torill Olsen gjester oss med «Scenen er din» , som er et intensivkurs som skal gjøre dere som…

Details

Arktisk Landbruk – Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet. Mål for prosjektet: Prosjektet skal utvikle en merkeordning der det stilles krav om opprinnelse og foredling til produktet. Fortrinnene med nordnorske produkter må…

Details

Hagebær i Arktis

Markedet for bær utvikler seg raskt – nesten eksplosivt. Etterspørselen øker samtidig som bærproduksjonen over flere år har vist nedgang i Nord-Norge (selv om Troms siste år har hatt en liten økning). «Hagebær i Arktis» er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere bærdyrkere i nord og ta i bruk de nyeste forsknings-…

Details

Arktiske grønnsaker på nordnorske restauranter

Grønnsaker er en viktig del av et måltid, og det å kunne servere kortreist, lokal mat med en historie, er et fortrinn for et spisested. På en workshop i Tromsø fikk lærlinger ved flere restauranter i Tromsø erfare hvordan nordnorske grønnsaker kan være med å sette prikken over i-en på et godt måltid. Bakgrunn Det…

Details

Startbesøk – Nytt tilbud for Kompetansenettverket for lokalmat

For deg som er i startgropa med din matbedrift! Går du med planer om å starte opp som matprodusent eller er du så vidt påbegynt? Da kan et startbesøk hos en etablert matprodusent være veien å gå for å komme videre, og for slippe å lære alt av egne erfaringer! I et startbesøk kan du…

Details

Arktisk landbruk – Enda bedre jordbær fra nord?

I Troms og Finnmark testes nå åtte ulike sorter jordbær for å se hvilke som egner seg best for vårt klima. Smak, utseende, avlingsmengde og holdbarhet blir undersøkt. Etablerte dyrkere i nord kan vise til god økonomi og varer som «selger seg selv». Det er god plass i markedet til å øke produksjonen av arktiske…

Details

Oslo er lokalmatsinke, trønderne vinner!

Artikkelen er hentet 28.7.2016 8:00 | Matmerk     Oslo må se seg slått av de fleste fylkene, mens trøndere, møringer, nordlendinger og hedmarkinger troner på lokalmatmattoppen. – Artig, og det bekrefter at lokalmat ikke lengre er noe man bare spiser i de store byene sørpå. Hele Norge vil ha den unike lokale smaken, sier Nina…

Details

Arktisk landbruk – Arktisk lokalmat i et globalt perspektiv

Gjennom matkonferanser i hele landsdelen ønsker Bonde- og småbrukarlaget å sette fokus på arktisk, miljøvennlig lokalmat, lønnsomhet og markedsmuligheter. Konferansene er en del av det treårige prosjektet «Arktisk lokalmat i et globalt perspektiv». Bakgrunn Den maten som produseres rundt på gårdene, er del av en større helhet. Ingen av oss, verken bønder eller andre, lever…

Details

Arktisk landbruk – Nye veier for Arktisk grønnsaksproduksjon

Lokalmat er i skuddet. Etterspørselen og salget av lokalmatprodukter har økt de siste årene. Grønnsaker dyrket i nordlige strøk er kjent som «gode, sprø, saftige og søte». Derfor bør vi dyrke mer. Det skal prosjektet «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» bidra til. Kålrot og gulrot dyrket under midnattssol og i kjølig klima inneholder færre bitterstoffer…

Details

Arktisk landbruk – Pen potet er sunn potet

Skallkvalitet og knollstørrelse påvirker potetens levedyktighet. Ikke fordi den blir penere, men fordi sterkere og sunnere skall reduserer risikoen for skade og sykdom på poteten. Dette er viktig for lagring av potetene gjennom vinteren og det kan vi påvirke. Ulike sykdomsorganismer (spesielt blæreskurv, stengelråte, foma og fusarium) får gode angrepsforhold når temperaturen faller om høsten,…

Details

Skarp konkurranse om å bli «Årets Lokalmatfyrtårn»

33 kandidater fra hele landet er foreslått som verdige tittelen: Årets fyrtårn for lokalmat. Det er nemlig tema for årets utgave av Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris. Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris deles ut årlig til en person som har utmerket seg spesielt innen området mat, sunt kosthold og matkultur med hovedvekt på det norske. I 2016 deles…

Details

Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid

Den nordnorske bonden produserer mat i midnattsol og mørketid. Dette klima sammen med topografien og geologien bidrar til å gi råvarene fra det nordnorske landbruket karakter og særpreg. Det gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet «arktisk landbruk».   Artikkelserie Utover sommeren og høsten vil vi presentere en serie med artikler fra det…

Details

Masteroppgave «Sterkere sammen» – Mari Engh

Oppgaven med undertittel – En studie av levedyktige regionale matnettverk – ble i mai levert av Mari Engh ved NTNU, som hennes masteroppgave i entrepenørskap, innovasjon og samfunn. Studien har forsøkt å gi svar på «Hvilke faktorer er viktige for å utvikle vellykkede regionale matnettverk?» Oppgaven kan leses i sin helhet her: Masteroppgave. MariEngh.  

Details

Bonden og fremtida!

Her følger siste innlegg fra bloggbonden vår, Elise i Storvika! Jeg er kommet hjem fra siste «Ta Grep»- samling på Olympiatoppen. I en samtale med en idrettspsykolog som jobber der, kom spørsmålet opp: Hvorfor vi var samlet på Olympiatoppen? Det er jo i hovedsak Norges framtidshåp i idretten som holder til der. Svaret, mener jeg,…

Details

Satser på lokal kvalitet i Kvæfjord

Fylkesrådet for helse, kultur og næring i Troms har bevilget 400.000 kroner til Kvæfjord kommune til forprosjektet – Matkultur i Kvæfjord. Sentrale personer i prosjektet – Matkultur i Kvæfjord – f.v. Bente Berg, Nils Arthur Geitanger, Torbjørn Larsen, Willy Bjørnebakk og Ellen Eliseussen. (Foto: Jostein Eldevik) I den anledning har Nils Arthur Geitanger, eier og…

Details

Designheder til Finnmark Rein

Norges første produktserie med ferskt reinkjøtt fra Finnmark Rein har blitt anerkjent med Merket for god design for 2016. Under prisutdelingen på DOGA 27. april 2016 ble Uniform tildelt den høyt anerkjente prisen for designløsningen, som ble utviklet i samarbeid med Finnmark Rein. I forbindelse med lanseringen av landets første produktserie med ferske reinkjøttprodukter i oktober 2015,…

Details

#Inspirasjonsbonde: Økologisk for miljø og rettferdighet

– Miljøhensynet og det å bidra til rettferdig matproduksjon er helt sentrale aspekter for oss, sier geitebonde Marielle de Roos på Vestvågøy i Lofoten i dette intervjuet. Hun har sett med egne øyne hvor ødeleggende industrilandbruk kan være. For oss var det å drive økologisk – biologisk dynamisk, eller ikke å drive med landbruk i…

Details

Litt dama til Arne

Noen spennende dager på Lillestrøm er over. Felleskjøpet Agri har hatt årsmøte, og vi har i tillegg feiret 120 års jubileum for Felleskjøpet som samvirke. Jeg sitter igjen med stolthet og glede over å tilhøre en yrkesgruppe med så mange engasjerte og kunnskapsrike folk med gode verdier i bunn. Ja, jeg snakker om Bonden. Framsnakk…

Details

Oppskrift på kjøttsuppe av geit med rødbeter

Som Elise nevnte i blogginnlegget sitt – laget hun kjøttsuppe av eget geitekjøtt fra gården og nordnorske rødbeter. Oppskrifta kom fra Magnhild fra Vestlandet og deles gjerne: Oppskrift på kjøttsuppe av geit med rødbeter: Til ca. 4 personer 500 g. kjøtt m/bein kokes mørt i 1,5 liter vann. Tilsett ønsket krydder Hvitløk 1 stor løk…

Details

Hektiske dager i Storvika

Elise Blixgård på geitegården i Storvika deler innblikk i sin hverdag som bonde i Nordreisa – til tider vel hektisk! Les innlegget under – anbefales! Hektisk dag Dagen begynte som alle andre dager, stort sett. Våknet litt over seks av en liten gutt som informerte resten av besetningen om at han var våken. Da er…

Details

Å levere i verdensklasse!

Så var jeg kommet vel hjem etter noen inspirerende og lærerike dager ved olympiatoppen! Gjennom min rolle som tillitsvalgt (som jeg har fått gjennom å være bonde), får jeg nemlig den unike muligheten til å treffe forskjellige mennesker med masse erfaring som de er villige til å dele! Som melkeprodusent er de aller fleste medlem…

Details

Kulturarv på vei i glemmeboka

Geitmelka er ypperlig til å lage ost, koke gomme av eller bruke råmelk til kjelost, karamellpudding eller råmelkspudding. Dette er både sunt og kjempegodt!

Details

Ny nettside – www.lokalmat.no

Det er nå opprettet en ny nettside for produsenter av lokalmat; mat- og drikkevarer med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller råvarer. For forbrukere er dette en unik plass å finne produsenter som lager akkurat det de produktene som de ønsker. Produsenten legger selv inn sin profil, men…

Details

Arktisk verdiskaping 2015

Alle lokalmatprodusenter med innovative produkter kan delta i konkurransen med inntil to produkter. Vinneren kåres på Nordnorsk Storhusholdningsmesse i Tromsø 16. september.

Details

Oppskrift på nøttebrød

Geitebonden Elise i Nordreisa har tidligere presentert artikkelen «Kjekjøtt og Nøttebrød». Nå legger vi ut oppskriften på nøttebrødet på nettsiden www.arktisklandbruk.no – så kan du prøve dette selv!

Details